ปฏิทินการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์6 ม.ค. 2559 00:10โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
     หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้วตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ 04038/ว 5489 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 จึงขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบให้พร้อม
ĉ
ตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ม.ค. 2559 00:10
Comments