ปฏิทินการตรวจสอบ

โพสต์30 มิ.ย. 2557 22:04โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
ปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล และการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณและทรัพย์สินโรงเรียน ปีงบประมาณ 2557

ĉ
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
30 มิ.ย. 2557 23:39
Comments