ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน

โพสต์3 ธ.ค. 2557 20:32โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร  ในการนี้ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

Comments