มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

โพสต์22 มิ.ย. 2561 01:34โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วย สพฐ.แจ้งให้ สพท.ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ตามแบบที่ 4 และรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ตามแบบที่ 5 โดยงวดไตรมาสที่ 3 รายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 งวดไตรมาสที่ 4 รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

Ċ
ตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1,
22 มิ.ย. 2561 01:34
Comments