โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์ฯ

โพสต์21 ก.ค. 2558 07:40โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน จำนวน 20 คน  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านไร่แสนรัก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้เกียรติพบปะและให้กำลังใจทีมงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
Comments