การตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน

โพสต์21 ก.ค. 2558 06:03โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 27 โรงเรียน 9 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 


Comments