การตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน

โพสต์2 มิ.ย. 2558 21:42โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดปฏิทินการเข้าตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 27 โรงเรีียน 9 ศูนยฺ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ในระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 ขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบให้พร้อม รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
ตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1,
2 มิ.ย. 2558 21:42
Comments