การตรวจสอบดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลและการบริหารงบประมาณและทรัพย์สินโรงเรียน

โพสต์19 พ.ค. 2558 20:25โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลและการบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของโรงเรียน เมื่อวันที่ 7-17กรกฎาคม 2557

 


Comments