การศึกษาดูงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

โพสต์19 พ.ค. 2558 20:23โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
          คณะผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำโดย นายศักดิ์สว่าง สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ศึกษาดูงานตามโครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เมื่อวันที 20 ตุลาคม 2557  ในการนี้ นายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และคณะผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง


Comments