การเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์21 ก.ค. 2558 06:41โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2558 06:45 ]
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร "เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559"  ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม  ในการนี้ สพฐ. ได้พิจารณา สพท.ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 เขต ซึ่งในจำนวนนี้มี หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นางนันทา อนะมาน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เป็นประธานเปิดการอบรม


Comments