การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 13 "นครชัยบุรินทร์"

โพสต์20 ก.ค. 2559 21:18โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
          ตามที่ สพฐ. มอบหมายให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 13 "นครชัยบุรินทร์" ประกอบด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.และ สพม. จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม 21 เขต รวม 42 คน ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ : e-Market. e-Bidding  ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ     
Comments