หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งปฏิทินอบรมครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน

โพสต์4 ต.ค. 2559 07:32โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 เป้าหมาย 177 โรงเรียน โดยกำหนดเป็น 6 รุ่น สำหรับวันและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลังนั้น  บัดนี้ ได้กำหนดวันและสถานที่อบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ครูที่ได้รับมอบหมายเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ
 
Ċ
ตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1,
4 ต.ค. 2559 07:32
Comments