การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลและการบริหารงบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน

โพสต์22 ก.ค. 2557 01:45โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล และการบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2557

 








Comments